Perfil

Data de entrada: 23 de fev. de 2022

Sobre

انجام عملیات اطفاء حریق در لحظات اولیه شروع آتش سوزی جهت جلوگیری رنگ بندی کپسول های اتش نشانی از صدمات جانی و مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است و با یک اقدام سریع در امر اطفاء حریق نه تنها می توان از توسعه آتش جلوگیری به عمل آورد بلکه با خفه کردن آتش در نطفه می توان خسارات ناشی از آنرا به حداقل رسانید . بدین منظور شرکت ها ، موسسات و کارخانه های بسیاری در جهان که در زمینه ساخت تجهیزات آتش نشانی فعالیت دارند ، اقدام به طراحی و ساخت وسایل مبارزه با آتش جهت استفاده در لحظات اولیه حریق نموده اند که خاموش کننده های دستی نمونه ای از آنها به شمار می آیند کلیاتی در خصوص خاموش کننده های دستی تعریف خاموش کننده خاموش کننده وسیله ای میباشد که جهت اطفاء حریق در لحظات اولیه آتش سوزی مورد استفاده قرار می گیرد وزن خاموش کننده وزن خاموش کننده های دستی متفاوت می باشد ، از یک کیلو گرمی تا ۱۴ کیلو گرمی یا ۱۴ لیتری آن وجود دارد کپسول آتش نشانی اصفهان به طوری که یک نفر به راحتی بتواند آن را حمل نماید . انواع بزرگ تر این وسیله به دلیل وزن زیادبر روی چرخ قرار گرفته و گاهی اوقات بعضی از آنها در جای مشخصی به صورت ثابت نصب می گردند . از انواع خاموش کننده های دستی با توجه به ظرفیت و نوع مواد داخل آن می توان در حریق های کوچک و مختلف استفاده نمود. انواع مواد اطفاء حریق خاموش کننده ها با توجه به کاربرد متفاوت خاموش کننده ها و از طرفی با توجه به متفاوت بودن مواد در حال احتراق ، مواد اطفاء کننده نیز متفاوت می باشند ، به طوری که پنج نوع مواد اطفاء کننده با کاربرد متفاوت در خاموش کننده های ذیل وجود دارد : خاموش کننده های محتوی آب خاموش کپسول آتش نشانی تهران کننده های محتوی پودر خاموش کننده های محتوی گاز خاموش کننده های محتوی کف خاموش کننده های محتوی مواد هالوژنه تامین فشار در خاموش کننده ها در گذشته جهت اطفاء حریق از سطل شن یا خرید کپسول آتش نشانی کرج قوطی های محتوی پودر استفاده می کردند ، بدین صورت که عامل فشار جهت تخلیه این مواد وجود نداشت و شخص مجبور بود که با دست آن را بر روی آتش بپاشد ، اما امروز جهت پرتاب مواد اطفاء کننده از عوامل فشار که در درون سیلندرها وجود دارد استفاده می کنند که آن عوامل به شرح زیر می باشند: فشار هوا از طریق فشردن هوای خشک به داخل سیلندر فشار یک گاز بی اثر مانند ازت فشار درونی ماده خاموش فهرست برند های کپسول آتش نشانی معتبر و مورد تایید کننده مانند دی اکسید کربن

imsep2121

Mais ações