Perfil
Data de entrada: 26 de fev. de 2022
Sobre

Không cần thêm điện thoại để đăng nhập. Máy sẽ tự lưu mật khẩu, trừ khi bạn chọn đăng xuất, lần sau bạn chỉ cần vào trang Zalo zalo web là có thể sử dụng nhanh chóng. darn nhap Zalo sẽ có thông báo cho người dùng như khi sử dụng điện thoại. Vẫn đăng nhập và sử dụng ngay cả khi quên mật khẩu.


christiduet
Mais ações